Organizacja pracy przedszkola - Zespół Szkół nr 13 w Lublinie

Article heading icon

Organizacja pracy przedszkola

  1. Przedszkole czynne jest od 6 do 17.00
  2. Dzieci przyprowadzane są do przedszkola przed śniadaniem – do godziny 8.20.
  3. Zgłoszenia nieobecności dziecka rodzice/ opiekunowie dokonują maksymalnie do 8.00 w dniu nieobecności. Nieobecność należy zaznaczyć w dzienniku elektronicznym lub zgłosić telefonicznie do sekretariatu przedszkola.
  4. Dzieci do przedszkola przynoszą podpisane bidony z wodą mineralną.
  5. Pory posiłków: śniadanie 8.30, obiad 11.30 (12.00 przy ul. Kwarcowej), podwieczorek 14.00.
  6. Dzieci 3-letnie po obiedzie leżakują, do ok. 13.30 – 13.40. Rodzice w trakcie leżakowania nie odbierają dzieci. Dzieci, które w danym dniu wychodzą do domu przed leżakowaniem – powinny być zgłoszone rano wychowawcy grupy.